REKRUTACJA 2021/2022

R

Rekrutacja trwa

Aktualności

Rekrutacja 2021/2022

Trwa rekrutacja do przedszkola na rok 2021/2022.

Zapraszamy do Niepublicznego Przedszkola Zajączek w Hażlachu. Przyjmujemy dzieci już od 2,5 roku życia. Aby zapisać dziecko do Przedszkola Zajączek - prześlij wypełnioną kartę zgłoszenia na adres: przedszkole@zajaczek.org lub dostarcz ją do siedziby Przedszkola (Hażlach, ul. Główna 14) w godz. 11:00 - 15:00.

Kilka informacji na początek roku
28.08.2020 r.

Drodzy Rodzice,
z dniem 1 września 2020 roku wracamy do normalnego trybu funkcjonowania naszego przedszkola. Wierzymy, że razem z Wami uda nam się stworzyć bezpieczne warunki dla Waszych – Naszych dzieci.

Poniżej kilka informacji:

 • Przedszkole jest czynne w godzinach od 06.30 do 16.30 (od poniedziałku do piątku);
 • Dzieci należy przyprowadzać najpóźniej do godziny 08.30 lub powiadomić telefoniczne o późniejszym przybyciu dziecka w danym dniu do 08.30 wyłącznie telefoniczne na numer: 505 995 153.
 • W sytuacji utrzymywania się warunków pandemicznych wprowadziliśmy w naszym przedszkolu szereg środków ochronnych. Wytyczne te znajdują się w INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA: Pełny tekst instrukcji znajduje się w pliku tutaj– prosimy o dokładne zapoznanie się z nią przed przyprowadzeniem dziecka do Przedszkola.
   Poniżej przypominamy najważniejsze zasady:
   Rodzicu!
  • Aby zapewnić odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż personelowi odbierającemu dziecko, istotne informacje o stanie jego zdrowia.
  • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji zmierz dziecku temperaturę.
  • Dzieci do placówki również mają być przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
  • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
  • Osoby przyprowadzające/odbierające dziecko do/z przedszkola mogą wejść do przestrzeni wspólnej placówki tzn. do korytarza i szatni, pod warunkiem zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący 1,5 m oraz spełniając zasadę:
   KORYTARZ – maksymalnie 2 rodziców z dziećmi
   SZATNIA – maksymalnie 2 rodziców z dziećmi.
  • Rodzice/opiekunowie wchodzą na teren korytarza/szatni z osłoną ust i nosa oraz dezynfekują ręce przy wejściu.
  • Dzieci nie zabierają do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów i zabawek (wyjątek stanowi grupa najmłodsza w okresie adaptacyjnym gdzie dozwolone jest przyniesienie przytulanki wykorzystywanej podczas leżakowania).
Spotkanie organizacyjne
28.08.2020 r.

Zapraszamy rodziców na spotkania organizacyjne w dniach:

 • Grupa 1 – „Pszczółki” (grupa najmłodsza)– wtorek 8 września 2020 roku – godzina 16.30
 • Grupa 2 – „Jeżyki” – środa 9 września 2020 roku – godzina 16.30
 • Grupa 3 – „Sówki” – czwartek 10 września 2020 roku – godzina 16.30
 • Ze względu na obostrzenia związane z przepisami reżimu sanitarnego w spotkaniu może uczestniczyć tylko 1 rodzic (bez dziecka). Prosimy pamiętać o maseczkach lub przyłbicach.
Ogłoszenie
01.06.2020 r.

Informujemy, że Dyrektor Przedszkola „Zajączek” ogłasza rekrutację do projektu „Odyseja umysłów – nowy oddział w Przedszkolu Zajączek”. Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie formularza rekrutacyjnego:

w sekretariacie przedszkola lub wysłanie drogą mailową na adres przedszkola w Hażlachu przy ul. Głównej 14, przedszkole@zajaczek.org. Projekt „Odyseja umysłów – nowy oddział w Przedszkolu Zajączek” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania poniżej w dziale projekt unijny oraz w sekretariacie przedszkola.

"Odyseja umysłów" - nowy oddział w Przedszkolu Zajączek

Informujemy, że od 1 czerwca 2020 roku realizujemy projekt „Odyseja umysłów - nowy oddział w Przedszkolu Zajączek” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Więcej informacji >>

Poszukujemy pracowników do naszego zespołu!

Ogłaszamy nabór na wolne stanowiska wPrzedszkolu Zajączek:

 • nauczyciel wychowania przedszkolnego,
 • psycholog,
 • logopeda,
 • muzykoterapeuta,
 • dogoterapeuta.

CV oraz list motywacyjny prosimy dostarczyć do siedziby przedszkola lub wysłać drogą mailową na adres: przedszkole@zajaczek.org

Rekrutacja

Zapraszamy do Niepublicznego Przedszkola Zajączek w Hażlachu.

Przyjmujemy dzieci już od 2,5 roku życia.

Aby zapisać dziecko do Przedszkola Zajączek - prześlij wypełnioną kartę zgłoszenia na adres: przedszkole@zajaczek.org lub dostarcz je do siedziby Przedszkola (Hażlach, ul. Główna 14) w godz. 11:00 - 15:00.

W roku szkolnym 2020/2021 realizujemy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt. "Odyseja umysłów - nowy oddział w Przedszkolu Zajączek". Dokumenty dotyczące projektu są dostępne w dziale Projekt unijny.


W ramach projektu oferujemy zajęcia obowiązkowe oraz:


Muzykoterapię

Dogoterapię

Terapię integracji sensorycznej

Zajęcia z logopedą

Zajęcia z psychologiem

O nas

Przyjmujemy od 2,5 r.ż.

Do Przedszkola Zajączek zapraszamy dzieci już od 2,5 roku życia.

Otwarte już od 6:30

Przedszkole Zajączek będzie otwarte od godziny 6:30.

4 posiłki dziennie

Zapewniamy cztery posiłki w ciągu dnia (I i II śniadanie, obiad, podwieczorek).

Nasza misja

Misją naszego przedszkola jest stworzenie optymalnych warunków, w których dzieci aktywnie zdobywają wiedzę i umiejętności w myśl zasady Helen Parkhurst.

„Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami,
to może ono zrobić więcej niż od niego oczekujemy,
a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno.”

W organizacji pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej wykorzystuje się elementy Montessori oraz pedagogiki planu daltońskiego.

Respektowanie indywidualności dziecka i wiara w jego wewnętrzny potencjał stanowią podstawę działalności Przedszkola Zajączek.

Projekt unijny

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe - roboty budowlane

Data publikacji: 5 czerwiec 2020 r.

POBIERZ